• หัวน๊อตเกลียวมิล (ชุบดำ)

 • สเก็นU.S.แกนแดงโอเมก้า

 • สกรูหัวกลมผ่าสแตนเลส

 • สกรูเกลียวหยาบ(NC)เกรด8.8

 • ลวดสลิงสแตนเลส

 • น๊อตตัวยู + 2หัวน๊อต

 • แหวนข้างปากตาย อาซาฮี ญี่ปุ่น

 • สกรูปลายสว่าน (ชุบดาโกไท)

 • ลวดสลิงไส้เชือกไส้เหล็ก

 • เกลียว ASTM A193-4 B8M มิล

 • S16สตัดเกลียว2ข้าง(สั่งทำพิเศษ)

 • เกลียวปล่อย Chip-Board